Доц. Дилян Николчев

index

Изследовател в областта на църковното право и устройство и управление на БПЦ. Роден на 18 март 1961 г. в гр. Плевен. Завършва Богословие в ДА „Св. Климент Охридски“ (1986). Специалиира Римско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1996–98). Правни науки в ЮЗУ. Специализира в Института за изучаване на източните църкви в гр. Регенсбург, Германия (2002). Хоноруван асистент в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ (1994); асистент (1995); ст. асистент (1997); гл. асистент (2000); доктор (2015) с дисертационен труд „Екзрах Стефан в разработките на Държавна сигурност преди и след 9 септември 1944 г. /историко-канонично изследване/“; доцент (2006) с хабилитационен труд „Брак, развод и последващ брак в православната църква. Канонично изследване“. Ръководител на Катедра по практическо богословие (2007); председател на Общото събрание на БФ (2007–11; 2015 -); технически редактор и литературен сътрудник в Синодално издателство; член и главен редактор на редакторската колегия на сп. „Богословска мисъл“; член на СУБ. Награда от СУБ за принос в науката (2009). ЗА НЕГО: Справочник на Богословския факултет за 2002 г. С., 2002, 44–45; Справочник на Богословския факултет за 2008 г. С., 2008, 30–31.

По-важни публикации:

1. Патриарх Кирил в плановете на Държавна сигурност (хипотези в документи). – сп. Християнство и култура, 2014, бр. 5(92), 58-67.

2. „Няма нищо да върша по принуда, макар и от силни на деня”. – Християнство и култура, 2013, бр. 1(78), 36-43.

3. Агентурната дейност на Държавна сигурност в Духовната академия – поглед отвътре. – БМ, 2011, кн. 3-4, 77-91.

4. ОТНОШЕНИЕТО НА БПЦ КЪМ ПОСЛЕДВАЩИЯТ БРАК – И НУЖНИ ЛИ СА НА ЦЪРКВАТА НИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО БРАЧНО ЦЪРКОВНО ПРАВО. – В: Сборник от международна научна конференция на СУБ Стара Загора (2–4 юни 2008). Т 6. Стара Загора, 2008.

5. В памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски (1863–1937). – сп. Наука, 2007, № 3.

6. Брак, развод и последващ брак в Православната църква (kанонично изследване). С., 2006.

7. Учението на св. ап. Павел за християнския брак и увещанията му относно развода. – БМ, 2006, № 1–4, 22–42.

8. Бракоразводни практики в старозаветно време. – В: Сборник от международна научна конференция на СУБ Стара Загора (2–4 юни 2005). Т 6. Стара Загора, 2005, 520–526. (съавт. с И. Найденов).

9. Психическото здраве на човека- научни опити и подходи на пастирската психотерапия. – БМ 2005, кн. 3-4, с. 94-99.

10. Възхвала на църковния брак в Новия Завет. – В: Сборник от международна научна конференция на СУБ (Стара Загора, 3–4 юни 2004). Т. 6. Стара Загора, 2004, 366–369.

11. За устава на Българската православна църква: необходимата реформа – Християнство и култура, 2003, бр. 6.

12. Каноничното право в светлината на византийската юридическа традиция. – В: Международна конференция “Византийското културно наследство и Балканите”, Пловдив, 6-8 септември 2001. Сборник доклади, [Пловдив, 2002].

13. Митрополит Климент (Друмев) за двукамарната парламентарна система (Анализ на дебата по този въпрос, състоял се при приемането на Търновската конституция). – Духовна култура, кн. 12, 2001.

14. Нов импулс за преподаването на предмета “Религия” в българските общообразователни училища (отзив върху защитена от д-р Божидар Андонов докторска дисертация, на тема: Религиозното обучение в България). – Образование, кн. 4, 2001.

15. Свободата на вероизповеданието и Българската православна църква. – Богословска мисъл, кн. 1-4, 2001.

16. Щрихи от историята на богословския факултет в София (с акцент върху комунистическия период 1944-1989 г.). – Образование, кн. 3, 2000; продължение: кн. 4, 2000.

17. Църковното право и римското право във Византия – две части на един и същ правов ред (юриспруденция и юридически школи). – История, кн. 2, 2000.

18. Димитър Йоцов. Дипломатически сплетни около Екзархията и македонският въпрос (1888-1908). – (А. Кръстев, Д. Николчев: съставителство, предговор, бележки и научна редакция). С., 2000.

19. Несправедливият Берлински договор (от 1878 г.) през погледа на светското и църковното право. – Духовна култура, кн. 2/3, 2000.

20. Църковноканоничната брачна практика в Охридската архиепископия през османската епоха – сб. Православната традиция и културата на Македония в контекста на цялостната българска история. Научна конференция Мелник, 7-8 ноември 1999, [С., 2000.].

21. За прелюбодеянието и развода: “правило за изключението” (хипотези). – Духовна култура, кн. 4, 2000.

22. За историята на Римското право и неговата връзка с Каноническото право. – Годишник на Пловдив. Университет ЮФ, Научни трудове, т. 1, кн. 7, 2000.

23. Св. Методиевият номоканон като старобългарски юридически паметник. – Духовна култура, кн. 11, 2000.

24. Приснопаметният Варненски и Преславски митрополит Симеон за външният вид на свещенството (по един непубликуван архивен документ). – Сборник-доклади от международната научна конференция, посветена на 70-годишнина на проф. д-р Т. Коев, 10-12. ХІ. 2000 г., В. Търновo

25. Сб. Православната традиция и културата на Македония в контекста на цялостната българска история. Научна конференция Мелник, 7-8 ноември 1999. – (Д. Николчев и др.: съставителство, предговор), [С. 2000.].

26. Сектите, държавата и Църквата през призмата на социологическите настроения и перспективата на нормотворчеството. – В: Сборник “Религия и Църква в България (Социални и културни измерения на православието и неговата специфика в българските земи)”. С., 1999, с. 381-391.

27. Императорско законодателство по отношение на конкубината и ролята на Църквата за неговото ограничаване и премахване във Византия. – Съвременно право, кн. 6, 1999.

28. Заветът на св. Йоан Рилски като формално-правен старобългарски юридически паметник. – Богословска Мисъл, кн. 3-4, 1999.

29. Обителски Устав или “общо напътствие” и “духовно поучение” (нов поглед върху църковноправните елементи в Завета на св. Йоан Рилски Чудотворец). – История, кн. 4-5, 1999.

30. Сектите – държавата и Църквата през призмата на социологическите проучвания и перспективата на нормотворчеството в тази насока. – БМ, 1998, № 3

31. Църковното имущество и държавните закони. – БМ, 1997, № 3
32. Модерното общество и православието в България. – Духовна култура, 1997, № 5

33. Съвременното състояние на Албанската православна църква. – БМ, 1997, № 4

34. Религиозното образование (Правни основания). – БМ, 1996, № 1

35. Българската православна църква и съвременната правова държава (законодателни и институционални проблеми). (съавт.) В: Вероизповедания и закон – мониторинг

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s