Monthly Archives: юни 2015

Църковноканоничната брачна практика в Охридската архиепископия през османската епоха. – сб. Православната традиция и културата на Македония в контекста на цялостната българска история. Научна конференция Мелник, 7-8 ноември 1999, С., 2000, с. 80 – 92.

Macedonia_brachno_tzpravo Църковноканоничната брачна практика в Охридската архиепископия през османската епоха. – сб. Православната традиция и културата на Македония в контекста на цялостната българска история. Научна конференция Мелник, 7-8 ноември 1999, С., 2000, с. 80 – 92.

Публикувано в Без категория, ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА | Вашият коментар

Николчев, Д. За прелюбодеянието и развода: „правило за изключението” (хипотези). – Духовна култура, кн. 4, 2000, с. 16 – 25.

brachno_zark_pravo Николчев, Д. За прелюбодеянието и развода: „правило за изключението” (хипотези). – Духовна култура, кн. 4, 2000, с. 16 – 25.

Публикувано в ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА | Вашият коментар

Николчев, Д. Императорско законодателство по отношение на конкубината и ролята на Църквата за неговото ограничаване и премахване във Византия. – Съвременно право, кн. 6, 1999, с. 99 – 106.

konkubinat_Vizantia Николчев, Д. Императорско законодателство по отношение на конкубината и ролята на Църквата за неговото ограничаване и премахване във Византия. – Съвременно право, кн. 6, 1999, с. 99 – 106.

Публикувано в ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА | Вашият коментар