Monthly Archives: септември 2017

Дилян Николчев. Престъпленията на комунистическия пежим срещу Православната църква (примери в документи). – В: История, култура, медии. Юбилеен сборник в чест на Горан Благоев. С., 2017.

Goran_sbornik_pdf

Публикувано в Без категория | Вашият коментар

Профессор Николай НикаНорович Глубоковский — великий русский боГослов в болГарии Никола Р. Казански Профессор Николай Никанорович Глубоковский ‑ великий русский богослов … Рецензия на: Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. Международен научен семинар (София, 17 декември 2013 г.), посветен на 150-годиш- нината от рождението на проф. д-р Николай Н. Глубоковски. София: Университет- ско издателство «Св. Климент Охридски», 2016. 356 с. [Forum Theologicum Sardicense pruis. Богословска Мисъл, № 2/2014, an. XIX].

Профессор Николай НикаНорович Глубоковский — великий русский боГослов в болГарии Никола Р. Казански Профессор Николай Никанорович Глубоковский ‑ великий русский богослов … Рецензия на: Сборник в памет на проф. д-р Николай Никанорович Глубоковски. Международен научен семинар (София, 17 декември 2013 … Има още

Публикувано в Без категория, ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА | Вашият коментар