Архиви

„Акривията“ на св. Патриарх Евтимий Търновски към повторните и последващи бракове в посланието му Угровлахийския митрополит Антим. – Дни на науката 2015, Сборник с доклади от научните форуми на СУБ – Велико Търново. В. Търново, 2016, ISSN 1314-2283, с. 292 –303.

This gallery contains 5 photos.

  http://www.hkultura.com/news/detailed/2006/?fbclid=IwAR2OzucMwM3lGEXkJfQqi6sJL2ioWgj6XeY3dKv1Cb9nBK2IpDoVFW29MB4

More Galleries | Вашият коментар

НИКОЛЧЕВ, Д. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ „ОСТРИ“ ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА „СЛУЖБА 7“ КЪМ ПГУ НА ДС В ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК

This gallery contains 6 photos.

More Galleries | Вашият коментар

Николчев, Д. Общите молитви за мир в практиката на Българската православна църква /В контекста на дебатите около посещението на папа Франциск в България/. – Християнство и култура, бр. 4 (141), 2019, ISSN 1311 – 9761, с. 15 – 23.

This gallery contains 10 photos.

More Galleries | Вашият коментар

Доц. Дилян Николчев: Църквата може да играе коригираща политиците роля

This gallery contains 2 photos.

More Galleries | Вашият коментар

Излезна от печат монографията ми: Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930 – 1974) през прочита на архивни документи. С., УИ на СУ, 2018, 519 стр.

This gallery contains 2 photos.

More Galleries | 2 коментара

АГЕНТИ БОГОСЛОВИ НА ДС: АГ. „АНТОН“ – ДИМИТЪР СТАНКОВ КИРОВ

This gallery contains 2 photos.

 ДОСИЕТА НА ВИДНИ БОГОСЛОВИ – АГЕНТИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: ДИМИТЪР СТАНКОВ КИРОВ, АГ. „АНТОН“ (виж тук: Kirov) Източник на снимката: http://psihobg.com/ Вж. за аг. „Антон” и тук: „РАЗДЕЛЕНИЕТО” МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И ДЪРЖАВАТА ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИЗМА – ФАКТИ И ИЗВОДИ … Има още

More Galleries | Вашият коментар